O nás

Historie

1.července 1991 – otevřena veterinární ošetřovna v Palkovicích

MVDr.Petr Šlachta začíná provozovat soukromé veterinární lékařství 1.července 1991, a to na veterinární ošetřovně v Palkovicích.

11.července 1994 – otevřena Veterinární klinika na Bruzovské ulici

ve Frýdku - Místku. Vzhledem k narůstajícím počtům klientů především s malými zvířaty se k tomuto datu váže počátek působení firmy v samotném městě Frýdek-Místek, klinika je otevřena v rekonstruovaném objektu v majetku firmy. Souběžně s otevřením kliniky se rozšiřuje i počet zaměstnanců tak, aby mohla začít specializace na jednotlivá odvětví veterinární medicíny. Rovněž doplňujeme své služby o stříhání psů a také prodejnu krmiv a potřeb pro chovatele psů a koček. Vzhledem k neustále vzrůstajícím nárokům na kvalitu péče i přístrojové vybavení byla přistavěna nová část a zároveň započala rekonstrukce stávajících prostor.

2. května 1997 – otevřena veterinární ošetřovna Paskov

V souvislosti se snahou přiblížit služby co nejširšímu okruhu zákazníků byla tohoto data zprovozněna veterinární ošetřovna v Paskově v prostorách Obecního úřadu.

2.května 2000 – otevřena veterinární ošetřovna Vratimov

Vzhledem k narůstajícímu zájmu klientu z okolí města Vratimov, byla tohoto dne otevřena ošetřovna na ul.Frýdecké ve Vratimově, a to v prostorech MěÚ Vratimov, jež firma rekonstruovala ve vlastní režii. Centrem péče o naše klienty s celou řadou specializovaných služeb je Veterinární klinika ve Frýdku, jako základní ošetřovatelské jednotky fungují pobočky v Paskově a Vratimově.

 

Náš tým

MVDr. Petr Šlachta – veterinární lékař – ředitel firmy Petr Šlachta L

Vysokou školu veterinární absolvoval v roce 1980 v Brně. Zpočátku jeho praxi tvořila především péče o velká zvířata a v tomto oboru absolvoval atestaci II. stupně. Po privatizaci v roce 1991 začala postupná specializace na klientelu s malými zvířaty. Úzce se specializuje na ortopedické vady a jeho doménou je taktéž chirurgie měkkých tkání a kostí. Od roku 1994 je členem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat.
Výběr z absolvovaných praktických kurzů a seminářů: onkologie v praxi malých zvířat – dysplazie kyčelního a loketního kloubu – operace torakolumbální páteře – hrudní chirurgie a operace na srdci – nemoci kloubů – rentgenologie malých zvířat – neodkladný pacient – kurz zevní skeletní fixace v Bojnicích – zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba – rentgenologická diagnostika dysplazie kyčelních kloubů psa.

 

 

Ing. Jolana Šlachtová – manažerka praxe Jolana Šlachtová L

V roce 1987 úspěšně absolvovala na Tauferově střední odborné škole veterinární v Kroměříži. V roce 2017 byla promována bakalářem v oboru Kynologie na České zemedělské univerzitě v Praze, na téže univerzitě absolvovala magisterské studium v oboru Zájmové chovy zvířat se specializací na kynologii v roce 2019.  Na klinice pracuje od jejího vzniku. V současné době zajišťuje především technicko-administrativní práci spojenou s chodem praxe - dělá všechno proto, aby se zvířata i lidé cítili na klinice dobře.

 

 

 

 

MVDr. Kristýna Fojtíková - veterinární lékařka          Kristýna Fojtíková L

Absolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně v roce 2020, v našem týmu se specializuje na kardiologii malých zvířat. Energická, vždy pozitivně a vstřícně naladěná lékařka s pečujícím přístupem ke zvířatům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Dominik Mráz - veterinární lékař                      Dominik Mráz

Absolvoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně v roce 2022. Na dráhu veterinárního lékaře se připravoval i aktivním působením v týmu PET EMERGENCY - zvířecí záchrance. Zaměřuje se na zubní lékařství a ortopedii.

 

 

 

 

MVDr. Veronika Bílková - veterinární lékařka

Absolvovala VFU v Brně v roce 2021. Na našich pracovištích se specializuje na medicínu koček.

 

 

 

MVDr. Anna Kolesárová - veterinární lékařka

 

 

 

Petra Korbášová – vrchní sestra Petra Korbášová L

Ve firmě působí od roku 2001. Vedle standardní práce sestry je zároveň sálovou sestrou. Rovněž se věnuje  stříhání psů. 

 

 

Irena Kožuchová – sestra Irena Kožuchová L

Ve firmě působí od roku 2000, jejím předchozím působištěm byla Ostravská zoologická zahrada. Kromě standardní práce sestry se věnuje stříhání psů.

 

 

Marcela Urbanová – sestra Marcela Urbanová L

V kolektivu veterinární kliniky AlfaVet platí za jednu ze služebně nejstarších - nastoupila v roce 1994. Vedle práce sestry se věnuje i stříhání psů. Náleží i velmi důležitá role "cat advocate" - zastánce kočíčích práv v rámci standardu Kliniky přátelské kočkám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Dřízgová - sestra                                         Martina Dřízgová  

Naše služebně nejmladší sestřička s dlouholetou praxí v péči o zdraví a pohodu zvířat. Své zkušenosti získala na pracovištích v rámci kraje. Provozovala i vlastní střihačský salón.

 

 

 

 

 

MVDr. Kateřina Farkasová - veterinární lékařka

v současnosti na rodičovské dovolené

Kateřina Farkasová LAbsolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, obor Všeobecné veterinární lékařství, v roce 2012. Věnuje se interní medicíně psů a koček a také drobných savců, kteří jsou jejími největšími oblíbenci. Sama bohaté zkušenosti s chovem a péčí o exotické myši, potkany a králíky. Je garantkou péče o kočky  v rámci standardu Kliniky přátelské kočkám - rozpor s oblíbenou skupinou zvířat je jen zdánlivý.