O nás

Historie

1.července 1991 – otevřena veterinární ošetřovna v Palkovicích

MVDr.Petr Šlachta začíná provozovat soukromé veterinární lékařství 1.července 1991, a to na veterinární ošetřovně v Palkovicích.

11.července 1994 – otevřena Veterinární klinika na Bruzovské ulici

ve Frýdku - Místku. Vzhledem k narůstajícím počtům klientů především s malými zvířaty se k tomuto datu váže počátek působení firmy v samotném městě Frýdek-Místek, klinika je otevřena v rekonstruovaném objektu v majetku firmy. Souběžně s otevřením kliniky se rozšiřuje i počet zaměstnanců tak, aby mohla začít specializace na jednotlivá odvětví veterinární medicíny. Rovněž doplňujeme své služby o stříhání psů a také prodejnu krmiv a potřeb pro chovatele psů a koček. Vzhledem k neustále vzrůstajícím nárokům na kvalitu péče i přístrojové vybavení byla přistavěna nová část a zároveň započala rekonstrukce stávajících prostor.

2. května 1997 – otevřena veterinární ošetřovna Paskov

V souvislosti se snahou přiblížit služby co nejširšímu okruhu zákazníků byla tohoto data zprovozněna veterinární ošetřovna v Paskově v prostorách Obecního úřadu.

2.května 2000 – otevřena veterinární ošetřovna Vratimov

Vzhledem k narůstajícímu zájmu klientu z okolí města Vratimov, byla tohoto dne otevřena ošetřovna na ul.Frýdecké ve Vratimově, a to v prostorech MěÚ Vratimov, jež firma rekonstruovala ve vlastní režii. Centrem péče o naše klienty s celou řadou specializovaných služeb je Veterinární klinika ve Frýdku, jako základní ošetřovatelské jednotky fungují pobočky v Paskově a Vratimově.

 

Náš tým

MVDr. Petr Šlachta – veterinární lékař – ředitel firmy Petr Šlachta L

Vysokou školu veterinární absolvoval v roce 1980 v Brně. Zpočátku jeho praxi tvořila především péče o velká zvířata a v tomto oboru absolvoval atestaci II. stupně. Po privatizaci v roce 1991 začala postupná specializace na klientelu s malými zvířaty. Úzce se specializuje na ortopedické vady a jeho doménou je taktéž chirurgie měkkých tkání a kostí. Od roku 1994 je členem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat.
Výběr z absolvovaných praktických kurzů a seminářů: onkologie v praxi malých zvířat – dysplazie kyčelního a loketního kloubu – operace torakolumbální páteře – hrudní chirurgie a operace na srdci – nemoci kloubů – rentgenologie malých zvířat – neodkladný pacient – kurz zevní skeletní fixace v Bojnicích – zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba – rentgenologická diagnostika dysplazie kyčelních kloubů psa.

 

 

Ing. Jolana Šlachtová – vedoucí praxe Jolana Šlachtová L

V roce 1987 úspěšně absolvovala na Tauferově střední odborné škole veterinární v Kroměříži. V roce 2017 byla promována bakalářem v oboru Kynologie na České zemedělské univerzitě v Praze, na téže univerzitě získala titul Ing. v oboru Zájmové chovy zvířat v roce 2019.  Na klinice pracuje od jejího vzniku. V současné době zajišťuje především technicko-administrativní práci spojenou s chodem praxe - dělá všechno proto, aby se zvířata i lidé cítili na klinice dobře.

 

 

MVDr. Václav Španihel – veterinární lékař Václav Španihel L

Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně absolvoval v oboru Všeobecné veterinární lékařství roce 2001. Poté působil v rámci základní vojenské služby na Vojenském veterinárním útvaru v Grabštejně, kde se věnoval zejména místně velmi aktuální stomatologii služebních psů. Poté nastoupil na veterinární klinice MVDr. Kopřivy v Přerově. Od dubna 2004 je zaměstnancem Veterinární kliniky AlfaVet. Specializuje se na stomatologii včetně ortodontických vad a chirurgii měkkých tkání, jakož i na onemocnění očí. Od roku 2007 je členem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat.
Vyběr z absolvovaných praktických kurzů a seminářů: Vyšetření oka psa a kočky - chirurgie očních víček psa a kočky - chirurgie rohovky - nemoci parodontu psa a kočky - onemocnění rohovky a možnosti chirurgického řešení - glaukom psa - brachycefalický pes - chyby a omyly v malé praxi - stomatologické semináře.

 

 

MVDr. Kateřina Horáčková – veterinární lékařka Kateřina Horáčková L

Absolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně , obor Všeobecné veterinární lékařství, v roce 2008. Na naší klinice se věnuje především interní medicíně psů a koček se specializací na kardiologii. Slabost především pro nejmenší pacienty naší kliniky - zakrslé králíky, morčata apod.
Výběr z kurzů a seminářů: dermatologický seminář – kardiologický seminář se zaměřením na echokardiografii.

 

 

MVDr. Kateřina Farkasová – veterinární lékařka Kateřina Farkasová L

Absolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, obor Všeobecné veterinární lékařství, v roce 2012. Věnuje se interní medicíně psů a koček a také drobných savců, kteří jsou jejími největšími oblíbenci. Sama bohaté zkušenosti s chovem a péčí o exotické myši, potkany a králíky. Je garantkou péče o kočky  v rámci standardu Kliniky přátelské kočkám - rozpor s oblíbenou skupinou zvířat je jen zdánlivý.
Semináře: Exotic animal conference 2011 – Ophthalmology, Analgezie a monitoring pacienta

 

MVDr. Zuzana Čekovská - veterinární lékařka 

Absolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, obor Všeobecné veterinární lékařství, v roce 2018. V současné době stále nabírá  zkušenosti v  interní medicíně a chirurgii psů a koček. Je velkou ochránkyní zvířat a věnuje maximální úsilí péči o blaho našich klientů, je to velmi pozitivní a přátelsky naladěná osobnost.

 

 

 

 

Petra Korbášová – vrchní sestra Petra Korbášová L

Ve firmě působí od roku 2001. Vedle standardní práce sestry je zároveň sálovou sestrou. Rovněž se věnuje  stříhání psů. 

 

 

Irena Kožuchová – sestra Irena Kožuchová L

Ve firmě působí od roku 2000, jejím předchozím působištěm byla ostravská zoo. Kromě standardní práce sestry se věnuje stříhání psů.

 

 

Marcela Urbanová – sestra Marcela Urbanová L

V kolektivu veterinární kliniky AlfaVet platí za jednu ze služebně nejstarších - nastoupila v roce 1994. Vedle práce sestry se věnuje i stříhání psů. Náleží i velmi důležitá role "cat advocate" - zastánce kočíčích práv v rámci standardu Kliniky přátelské kočkám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Lenka Michejdová – veterinární lékařka

v současnosti na mateřské dovolené

Absolvovala veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně v roce 2007. Po absolutoriu začala sbírat zkušenosti v zahraničí, a to konkrétně v prostředí irské veterinární kliniky se specializací na koně, jejíž klientelu ovšem tvořila i malá zvířata. Po návratu do České republiky začátkem roku 2009 nastoupila na naši kliniku a v současné době se kromě interní medicíny specializuje na endoskopii, jež je v portfoliu služeb kliniky od roku 2009.
Absolvované semináře a kongresy: Kontrola reprodukce malých zvířat - Ultrasonografie malých zvířat - Praktická echokardiografie malých zvířat